Ocieplenie poddasza

ocieplenie poddasza pianką

Szanowni Inwestorzy
Firma Izopur ze Śląska pragnie wzbudzić Państwa zainteresowanie dość częstymi błędami myślowymi na temat ocieplenia poddasza, powstającymi na bazie utartych sloganów, nie mających żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, poza rzeczywistością marketingową tradycyjnych systemów dociepleń budynków:

 • błąd pierwszy: przestrzeń poddachowa wyizolowana warstwą tradycyjnie popularnego materiału dociepleniowego i oddzielona sufitem z płyt gipsowo-kartonowych, zapewni komfort temperaturowy mieszkańcom tak ocieplonego poddasza użytkowego, niezależnie od zimna czy upału panującego po zewnętrznej stronie dachu
 • błąd drugi: popularne kratki wentylacyjne, wentylowana podbitka i wszelkie wywietrzniki zapobiegają latem nadmiernemu wzrostowi temperatury poddasza, wyeliminują wzrost wilgoci o każdej porze roku i powstrzymają promieniowanie cieplne nagrzanego słońcem poszycia dachowego
 • błąd trzeci: najlepiej ocieplić strop – podłogę nieużytkowego poddasza, co stanowi najlepsze rozwiązanie dla ochrony pomieszczeń podstropowych a wentylacja strychu zapewni długowieczność drewnianej konstrukcji dachu plus brak wilgoci i pleśni

Domena Piana Izolacja Śląsk przedstawia fakty, dotyczące zagadnienia ocieplenia poddaszy, zgromadzone na podstawie wieloletnich światowych badań naukowych i praktycznych doświadczeń:

 • dach wraz z poddaszem stanowi najbardziej newralgiczną strefę w zakresie bilansu cieplnego budynku czyli utraty ciepła w zimie i niepożądanego napływu gorąca w lecie
 • tradycyjne metody ocieplenia poddasza oferują wyłącznie mniej lub bardziej udane tworzenie oporu cieplnego lecz nie mają zdolności eliminacji niekontrolowanych przepływów powietrza (konwekcji) czy promieniowania cieplnego, co w konsekwencji prowadzi do destabilizacji temperatury wnętrza tak ocieplonego poddasza a widocznymi symptomami są szybko topniejący na dachu śniegu lub swoista ,,sauna” wnętrza latem
 • tradycyjne materiały nie są w stanie zachować początkowego oporu cieplnego w długim okresie działania
 • tradycyjne metody dociepleniowe nie pozwalają na zastosowanie swoich materiałów pod połacią dachu bez obecności niezbędnych dla nich przestrzeni dylatacyjnych i przewiewów – niekorzystnych w istocie dla bilansu energetycznego każdego poddasza
 • niewentylowane (nieprzewiewne) tradycyjne poddasze, ocieplone szczelnie otwarto-komórkową pianką natryskową, to najodpowiedniejsze dla konstrukcji i użytkownika rozwiązanie w sferze docieplenia, poparte komfortem temperatury wnętrza niezależnym od zewnętrznych warunków
 • powietrze w przestrzeni poddasza ocieplonego systemem paroprzepuszczalnej piany natryskowej wolne jest od nadmiaru wilgoci i alergenów
 • ocieplenie poddasza bez łączeniową, jednolitą lekką pianką natryskową eliminuje potencjalne miejsca występowania mostków termicznych i punktów wykroplenia – rosy
 • paroprzepuszczalna pianka natryskowa realizuje założoną, wystarczającą dla przestrzeni poddasza pasywną wymianę powietrza oraz stabilizuje poziom wilgoci i różnicy ciśnienia atmosferycznego
 • użycie pianki natryskowej o budowie otwartych komórek wygłusza przestrzeń ocieplonego poddasza i izoluje od zewnętrznego hałasu, powodując między innymi eliminację znaczenia bębniącego na poszyciu dachowym deszczu czy gradu

Izopur Śląsk przedstawia poniżej także fałszywe założenia, dotyczące ocieplenia poddaszy metodą izolacji natryskowej:

 • bardzo dobrym wyborem dla ocieplenia poddasza o drewnianej konstrukcji będzie oferta oparta na twardej, zamknięto-komórkowej piance natryskowej poliuretanowa jest doskonałym wyborem do ocieplenia domowego poddasza o drewnianej konstrukcji (błąd)
 • typ, rodzaj i gatunkowość pianki natryskowej nie ma znaczenia dla prawidłowego ociepleniu poddasza, niezależnie od specyfiki jego konstrukcji (błąd)

Właściwy dobór najlepszego materiału poliuretanowego dla izolacji poddasza, w zgodzie z jego naturalnym przeznaczeniem
Pomimo dysponowania przez firmę Izopur wszystkimi rodzajami wysokogatunkowych pianek natryskowych nie pozwolimy sobie ani nie zaoferujemy naszym klientom ze Śląska ocieplenia drewnianej konstrukcji poddasza sztywnymi, paroizolacyjnymi i gazoszczelnymi materiałami poliuretanowymi. Wprawdzie ich cechy są niewątpliwe atrakcyjne, ale nie koniecznie pożądane w niewłaściwym miejscu zastosowania.

W trosce o komfort dla użytkowników tradycyjnych poddaszy i długowieczność drewnianych elementów konstrukcyjnych produkowana jest lekka, półsztywna, paroprzepuszczalna pianka natryskowa (SealGuard 500) umożliwiająca ,,oddychanie” drewna i pasywną wymianę powietrza w przestrzeni poddasza. Nie bez znaczenia jest tutaj także elastyczność produktu, pozwalająca na neutralność względem naprężeń pracujących drewnianych elementów konstrukcji dachu.

Mimo powszechnego rozwoju natryskowych systemów poliuretanowych nadal spotykamy się z ofertami niewłaściwie dobranych materiałów do ociepleń poddaszy. Częstymi powodami takiego stanu rzeczy bywają: niekompetencje firmy natryskowej, błędne przyzwyczajenia czy po prostu ignorancja. Skutkami natomiast brak oczekiwanej satysfakcji inwestora z zastosowanego rozwiązania a w szerszej skali spadek ogólnej renomy prawidłowych technologii izolacji natryskowych.
Strona Izolacja Pianka Śląsk przynosi Państwu cenne i wiarygodne informacje na temat prawidłowego i efektywnego docieplenia poddaszy.
Dotychczasowo powszechne, tradycyjne technologie izolacyjne i materiałowe z przeznaczeniem do izolacji poddaszy od dawna wzbudzały rozterki i kontrowersje wśród budowlanego środowiska naukowo – badawczego. Dylematów nie brakuje. Ocieplenie tradycyjnego poddasza w dotychczasowym modelu nadal przewiduje nieopanowane w żaden ściślejszy sposób bezładne wymiany powietrza wraz z zawartą w nim temperaturą i wilgocią. Zaś standardowym tłumaczeniem wymaganej konieczności przewiewów w postaci przestrzeni dylatacyjnych i kratek wentylacyjnych jest właśnie ich „zbawienny” wpływ na normowanie temperatur wnętrza i usuwanie wilgoci!

Wbrew tej stworzonej przez opiniotwórcze kręgi teorii, izolowane tradycyjną metodą „wentylowane” poddasze przy zewnętrznej, letniej temp. 30 st C, nagminnie w praktyce potrafi ,,się cieszyć” temperaturą wnętrza rzędu nawet 55 st.C, w innej z kolei porze roku ,,cieszyć się” wahaniami temperatur na poziomie skraplania usuwanej niby przecież wilgoci.

Zdawanie się na pokutujące jeszcze dotychczas na rynku izolacyjnym teorie standardowego ocieplenia poddasza z pewnością nie przyniesie praktycznego ich potwierdzenia.

Dzisiejsze, nowe i działające w praktyce standardy izolacji poddaszy koncentrują się na stosowaniu natryskowych pianek typu SealGuard® 500, jako efektywnego i trwałego ocieplenia przestrzeni pod dachowej.
Każdą dyskusję potencjalnego oponenta powinno zamykać kilka przejrzystych i niepodważalnych punktów, cechujących system izolacji natryskowej w aspekcie ocieplenia poddasza:

 • instalacja bez łączeń i utrudnień z tytułu załamań geometrycznych wewnętrznej konstrukcji dachu
 • zatrzymanie promieniowania cieplnego nagrzanego słońcem dachu do wewnątrz poddasza
 • efektywne oddzielenie temperatur panujących po obu stronach warstwy izolacyjnej (brak potencjału dla punktu rosy)
 • szczelność eliminująca niekontrolowane wypływy i napływy powietrza do przestrzeni poddasza czyli migrację temperatur wewnętrznych i zewnętrznych
 • utrzymanie w poddaszu zdrowego klimatu bez wnikania alergenów i nadmiernej wilgoci
 • tworzenie warunków dla wieloletniej sprawności drewnianej konstrukcji poddasza (lekkość i paroprzepuszczalność systemu)
 • bezterminowa trwałość z zachowaniem wszystkich początkowych parametrów fizycznych, chemicznych, izolacyjnych
 • szybkość i dokładność montażu
 • brak konieczności i wymogu montażu foli paroizolacyjnych
 • wygłuszenie przestrzeni poddasza i izolacja dźwiękowa poszycia dachowego
 • bezterminowa, pisemna gwarancja jakości na zastosowany system izolacyjny

Wyżej wymienione cechy przekładają się dla inwestora (obok wymiaru komfortowego, jakościowego i trwałościowego) na  kluczowy, realny wymiar ekonomiczny w postaci stałego, nieograniczonego czasowo  –  niskiego kosztu  eksploatacji poddasza.