Badania termowizyjne

termowizyjne badania izolacji
Diagnostyka termowizyjna, jako miarodajne źródło informacji o faktycznym stanie ocieplenia budynku i izolacji poszczególnych jego przegród budowlanych szybko odpowiada na pytanie – ile z teorii i marketingu zostało w praktyce, czyli:

  • jaka jest szczelność instalacyjna danej technologii ?
  • jak izolacja radzi sobie w newralgicznych punktach konstrukcyjnych ?
  • czy występują przepływy temperatur (mostki termiczne – niekontrolowane przepływy powietrza)
  • gdzie występują ewentualne „przecieki” temperatur
  • jaka jest faktyczna efektywność izolacyjna tradycyjnych metod ociepleń
  • jaka jest praktyczna skuteczność poliuretanowych pianek natryskowych

Kamera termowizyjna odpowiada też na pytanie, czy przy wyborze izolacji kierować się wyłącznie standardowo podawaną lambdą (λ) samego materiału czy też wyborem całej technologii wraz z rodzajem i sposobem montażu izolacji. Ujawnia, jak powszechnym błędem może być kierowanie i zawężanie uwagi inwestora do podawanej na opakowaniu cyfry współczynnika przewodności cieplnej – λ (wyznaczanym dla jednolitej bryły materiału bez uwzględniania poziomu szczelności procesu łączeniowego)

Sugerujemy inwestorom budowlanym i użytkownikom budynków wykorzystanie usług termowizyjnych do zbadania poprawności zastosowanych materiałów i technologii izolacyjnych.

My polecamy to narzędzie, jako wiarygodne potwierdzenie perfekcyjności i dokładności pianek poliuretanowych w technologii izolacji natryskowych Lallafom USA, czyli świetnych współczynników cieplnych materiału, nie ograniczanych tradycyjnymi metodami montażu łączeniowego ani upływającym czasem.